Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ

Μόνιμο προσωπικό των Τμημάτων Ένταξης του σχολείου αποτελούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

  • Ζαχαριουδάκη Μαρίνα, Μαθηματικός ΕΑΕ
  • Καπελλάκη Ιωάννα, Φιλόλογος ΕΑΕ
  • Μαζαράκης Κωνσταντίνος, Φυσικών Επιστημών ΕΑΕ

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 υπηρετούν στα τμήματα ένταξης του σχολείου μας οι εκπαιδευτικοί: