Κινητικότητα Erasmus+ “PREETI language” στην Τουρκία

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 αναχωρούν για την πόλη Τσανάκαλε της Τουρκίας τέσσερις μαθητές (Αλεγκάκη Λυδία Γ΄, Μηλιωτάκη Ζαχαρένια Β΄, Μηλιωτάκης Αντώνιος Β΄, Πετσαλάκη Ελένη Ιωάννα Γ΄ ) και δύο συνοδοί καθηγητές (Μανετάκη Σοφία, Αγιομυργιαννάκη Αθανασία). Συμμετέχουμε στη 3η κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “PREETI language”, όπου όλοι οι εταίροι από Polska, România, España, Ελλάδα, Türkiye, Italia θα μελετήσουν την ενσωμάτωτη, αφομοίωση τουρκικών λέξεων από τις υπόλοιπες γλώσσες.

Το σχολείο υποδοχής Merkez Mehmet Akif Ersou Mesleki ve teknik Anadolu Lilesi βρίσκεται πολύ κοντά στην αρχαία πόλη Τροία, γνωστή από τα Ομηρικά Έπη.