Δράσεις για τη «Ρητορική μίσους»

Η ρητορική μίσους είναι ένα φαινόμενο που εκφράζεται από τους ανθρώπους με ένα διαδικτυακό περιεχόμενο (σχόλιο) που στοχεύει κάποιον άλλον άνθρωπο με βάση κάποια χαρακτηριστικά του και έχει την πρόθεση της υποκίνησης, διάδοσης ή προώθησης μίσους». Ο ερευνητής (Hawdon, 2015), αναφέρει ότι όσο περισσότερο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τόσο περισσότερο κινδυνεύουν να συναντήσουν ή να είναι θύματα διαδικτυακής ομιλίας ή μίσους. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά και οι έφηβοι αναγνωρίζουν τη «ρητορική μίσους» ως φυσιολογική όμως δεν είναι. Η ανώνυμη, φτηνή και εύκολη πρόσβαση καθιστά τον στόχο να εκφραστεί πιο εύκολα ένα σχόλιο μίσους. Το 92% χρηστών διαδικτύου πιστεύουν ότι η αλληλεπίδραση μέσω κοινωνικού διαδικτύου επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφραστούν πιο επιθετικά από ό,τι σε καταστάσεις εκτός σύνδεσης.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πρόκειται να υλοποιηθούν διαδικτυακές δράσεις ανά τμήμα με συντονίστριες την ψυχολόγο κα Μουντάκη και την κοινωνική λειτουργό κα Λιμνιάτη της ΕΔΕΑΥ του σχολείου μας.