Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια της “Θεματικής εβδομάδας”

Στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας επιπλέον των επισκέψεων εκπροσώπων επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων στο σχολείο μας, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διδακτικές επισκέψεις: