Διάκριση στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό μαθητικών ταινιών

Διακρίθηκε η ταινία μικρού μήκους animation «NOONE», η οποία ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της Κινηματογραφικής μας ομάδας «CINEpeace» με την ομάδα «filManiacs» του Γυμνασίου Μελεσών.
Δύο ομάδες που λειτούργησαν και λειτουργούν με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Αποστολάκη Έρη

Διάκριση: «Ειδική μνεία animation:
«NOONE» – 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου,
Εκπαιδευτικός: Αποστολάκη Ειρήνη,
Μαθητές/τριες: 20»