Αποτελέσματα φοίτησης 2022-2023

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας και τους γονείς/κηδεμόνες τους ότι μετά την ολοκλήρωση και των εξετάσεων Ιουνίου 2023:

(1) έχουν αναρτηθεί στο σχολείο τα αποτελέσματα φοίτησης, δηλαδή
# ποιοι μαθητές επαναλαμβάνουν την τάξη,
# ποιοι μαθητές παραπέμπονται στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και σε ποια μαθήματα και
# ποιοι μαθητές προάγονται/απολύονται

(2) έχουν αποσταλεί στα email των γονέων/κηδεμόνων οι έλεγχοι προόδου.