Διαδραστικός κινηματογράφος στο σχολείο μας

Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε διαδραστικό κινηματογράφο, βάσει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του οργανισμού Φωτόγραμμα.