Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΕΛΚΕΘΕ

Την Πέμπτη 5/12/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων Γ1, Γ2 και Γ3 & την Πέμπτη 16/1/2020 των τμημάτων Γ4 και Γ5 στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός.

Οι μαθητές και καθηγητές ενημερώθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό για τη δημιουργία και τους σκοπούς του ΕΛΚΕΘΕ. Συμμετείχαν στα εργαστήρια για το βένθος, την αλιεία (αναγνώριση φύλου, ηλικίας, χαρακτηριστικών των ψαριών). Χρησιμοποίησαν τις εφαρμογές πληροφορικής (παρουσίαση πληροφοριών με τη μορφή παιχνιδιών). Επίσης παρουσιάστηκε το μη επανδρωμένο υποβρύχιο με ρομποτικούς βραχίονες, οι λειτουργίες που εκτελεί και πως ανέσυραν το 2015 το F16. Ευχαριστούμε τους υπευθύνους για την εξαιρετική φιλοξενία στους χώρους του ΕΛΚΕΘΕ.

Η επόμενη επίσκεψη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16/1/2019, οπότε θα επισκεφθούν το κέντρο τα υπόλοιπα τμήματα της Γ τάξης.