Ημέρες Διαδικτυακής ενημέρωσης γονέων – Δεκέμβριος 2020

 1. Καταρχάς ο Διευθυντής θα ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες στη διαδικτυακή Webex αίθουσα του.
  • την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, και ώρες 8:30-9:30,
  • για θέματα σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις περαιτέρω διαδικασίες του Α τετραμήνου.
 2. Για την ενημέρωση από τους καθηγητές, όσων αφορά θέματα μαθησιακών επιδόσεων και συμπεριφοράς (δια ζώσης & εξ αποστάσεως) των παιδιών τους έχουν οριστεί οι παρακάτω ημερομηνίες:
  • Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, ώρες 9:30-12:30
  • Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, ώρες 9:30-12:30
 3. Διαδικασία:
  • Συνδεθείτε στις διαδικτυακές Webex αίθουσες των καθηγητών με το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας και το τμήμα του/της, όπως καθημερινά συνδέονται τα παιδιά σας.
  • Αναμένετε στο Lobby room μέχρι να σας δεχθεί ο/η καθηγητής/καθηγήτρια.
  • Ο χρόνος είναι περιορισμένος λόγω του διαδικτυακού τρόπου επικοινωνίας και για την εξυπηρέτηση όλων παρακαλούμε να μην υπερβαίνουμε τα 5 λεπτά σε κάθε γονέα ανά καθηγητή.