Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παρασκευή 4 Οκτ. 11:00-14:00

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς και μαθητές στην ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος «Explore More» ΚΑ2/2016-1-MT01-KA201-015203 την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου από τις 11:00-12:00 Εργαστήριο για τους μαθητές – Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 12:00-14:00 εργασίες ημερίδας για τους Εκπαιδευτικούς.
Το πρόγραμμα «Explore More» προτείνει την ανάπτυξη μιας διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας για επιλογές σταδιοδρομίας που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μάλτα, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.
Η ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού προσανατολισμού έχει στόχο την πολλαπλασιαστική δράση και διάχυση των παραγόμενων του προγράμματος, τις αρχές, τη φιλοσοφία και το μεθοδολογικό τους πλαίσιο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αντίστοιχη πολλαπλασιαστική δράση έχει πραγματοποιηθεί στην Μάλτα και στην Πορτογαλία.Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Μπορείτε θα δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας ενώ για τη συμμετοχή σας συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsLh8uvSxOeSuHFRw9FSbVQxY7RpPWPSfE1yWuY2fWZn9IiQ/viewform?fbclid=IwAR0Toqm31IX0ZroBdJM2zAJAtD1ys0R9MkNVppvKTKoRXORAGMatxARbzSs