Κινητικότητα καθηγητών στα πλαίσια προγράμματος KA1 Erasmus+

Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+  KA122 με τίτλο «Μαθαίνω να διδάσκω ………..και για την Ευρωπαϊκή Ένωση» πραγματοποιήθηκε από  12 έως 19  Φεβρουαρίου 2023, κινητικότητα 5 καθηγητών στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Σκοπός της κινητικότητας ήταν η εμπλουτισμός των γνώσεων σε θέματα ενσωμάτωσης στη διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ευκαιριών και δυνατοτήτων αξιοποίησης της Ε.Ε. από τους μαθητές μας, τους μετέπειτα φοιτητές και ενεργούς πολίτες.

Οι Καθηγητές που μετακινήθηκαν ήταν: Παυλίδης Γεώργιος , Αποστολάκη Ειρήνη, Αραβιάκη Στυλιανή, Σπώκου Ελένη και Χρονιάρη Αικατερίνη.

Η επιμόρφωση έγινε στον εκπαιδευτικό οργανισμό EUROPASS TEACHER ACADEMY (Ακαδημία Εκπαίδευσης Καθηγητών) που εδρεύει στο Δουβλίνο και το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα το παρακολούθησαν με ενθουσιασμό και επιτυχία οι καθηγητές μας.

 Δράσεις αυτές αποφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και σε όλη τη σχολική κοινότητα καθώς 

  • Διευρύνονται οι γνώσεις των συμμετεχόντων 
  • Επικοινωνούνται οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν στο σύλλογο καθηγητών
  • Αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες με καθηγητές από άλλες χώρες και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες 
  • Όλα αυτά εφαρμόζονται  στη διδασκαλία διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία. 
  • Διαφημίζεται το  σχολείο και η χώρα  μας στο εξωτερικό. 
  • Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν  μια καινούρια χώρα και κουλτούρα.