Δευτέρα 6/12 – Ημέρα ενημέρωσης γονέων

Ενημερώνουμε τους γονείς & κηδεμόνες των μαθητών μας ότι έχει οριστεί ως Ημέρα ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές, για τη μαθησιακή πρόοδο και θέματα συμπεριφοράς των παιδιών τους:

  • η Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου
  • και ώρες 8:30 έως 13:00 .

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποσπάσεως με χρήση της πλατφόρμας WEBEX. Θα σταλούν στα προσωπικά email των γονέων, οι οδηγίες και οι σύνδεσμοι με τις διαδικτυακές αίθουσες Webex των καθηγητών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ο κάθε γονέας συνδέεται στην αίθουσα και περιμένει στο Lobby Room μέχρι να τον αποδεχθεί καθηγητής. Παρακαλούμε η κάθε συνάντηση να μην ξεπεράσει τα πέντε (5) λεπτά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συνομιλίας των γονέων με τους περισσότερους καθηγητές.