Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού – 22 Μαρτίου

Η Περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη, την Πέμπτη 21 Μαρτιου 2019, στις εγκαταστάσεις του φράγματος Αποσελέμη (χωριό Αβδού) και στα διυλιστήρια νερού (στην περιοχή Αγριανά του Δήμου Χερσονήσου). Η επίσκεψη διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και στόχος τους είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα ορθής διαχείρισης του νερού και των αστικών αποβλήτων, καθώς επίσης, η ανάδειξη της σημασίας του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα, προωθείται στα σχολεία η γνωριμία με τους χώρους των εγκαταστάσεων του φράγματος Αποσελέμη, του διυλιστηρίου του νερού και του Bιολογικού Kαθαρισμού της πόλης του Ηρακλείου, καθώς και η σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους αντίστοιχους φορείς.