Η Εικονική επιχείρηση μας στα Πλαστικά Κρήτης & Coca cola

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Τι γίνεται όταν σκάνε οι μπουρμπουλήθρες”, στο οποίο βασίζεται η εικονική επιχείρηση “Bourboulithres” του σχολειου μας, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στις επιχειρήσεις: Πλαστικά Κρήτης και Coca Cola.