Γωνιά ανακύκλωσης στο σχολείο μας

Την Τρίτη 29/11/2022 παραδόθηκαν από το Δήμο Ηρακλείου στο σχολείο μας τα υλικά για τη δημιουργία «ΓΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», που αποτελείται από τρεις (3) κάδους για την ανακύκλωση του χαρτιού, του πλαστικού και του αλουμινίου και κατάλληλη σήμανση (roll up).

Το σχολείο μας συμμετέχει στο project “RECYCLERS ! ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»” που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).