Ευχαριστήρια επιστολή από το 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Ο Διευθυντής του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου κος Στογιαννόπουλος Διονύσιος, μάς απέστειλε την παρακάτω ευχαριστήριο επιστολή για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα που αναφέρεται σε αυτήν:
“Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης“Ενημερωτικές δράσεις για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)”, του έργου “Το ΕΠΑΛ της Νέας Αλικαρνασσού εν δράσει”, που εντάχθηκε φέτος στην Πράξη “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”” και υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ”, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο που δημιουργήθηκε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, που συμμετείχαν στη δράση.
https://read.bookcreator.com/VEXbAJOHrCSscDXwOSlyGTVzMRn2/GtZ8C4aAQi2m1W3nAPCj6Q
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα μπορούμε να σας αποστείλουμε, έντυπο υλικό (ενημερωτικό τρίφυλλο), για το αρχείο σας και για να διανεμηθεί στους μαθητές των σχολείων σας από την επόμενη σχολική χρονιά.”