Βιωματικό εργαστήριο για τους μαθητές-πρόσφυγες

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τον τίτλο IMMERSE στο οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και το οποίο αφορά στην διερεύνηση της ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 βιωματικό εργαστήριο στους μαθητές πρόσφυγες του σχολείου μας, οι οποίοι παρακολουθούν την Τάξη Υποδοχής Ι – Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).