Διαδικτυακή ξενάγηση στο Μουσείο Galileo Galilei

Την Παρασκευή 24/2/2023, σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών Virtual Pathways   και Surrounded by Science και με συμμετοχή σχολείων από όλη την Ελλάδα, το τμήμα Β6 του σχολείου μας παρακολούθησε ζωντανή διαδικτυακή περιήγηση στο Μουσείο Γαλιλαίου στη Φλωρεντία της Ιταλίας (https://catalogue.museogalileo.it/?_ga=2.124150602.1704129835.1677366599-593633613.1677272117).

Με την υποστήριξη των ξεναγών Carmen Cagliari και Ilenia Ulivi, δόθηκε η ευκαιρία να μας παρουσιάσουν ορισμένα από τα εκθέματα του Μουσείου, με έμφαση στα μοναδικά τεχνουργήματα του Γαλιλαίου και να ενημερωθούμε για τις πρωτοποριακές του παρατηρήσεις  που έφεραν στον 17ο αιώνα την επανάσταση στην αντίληψη του ανθρώπου για το σύμπαν, συμβάλλοντας στην αυγή της σύγχρονης επιστήμης. Η διαδραστική αυτή εμπειρία συνεισέφερε στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης  «Από τους μύθους του ουρανού στη Σύγχρονη Επιστήμη», που συντονίζει η καθηγήτρια Φυσικής  Πλουμάκη Φωτεινή.

Οι μαθητές μας αντιλήφθηκαν την αξία της παρατήρησης, των ερωτημάτων και των υποθέσεων που γεννιούνται από αυτήν, το ρόλο του λάθους,  καθώς και την αξία των επιστημονικών οργάνων και του πειράματος στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας.

Το περιβάλλον που διαμορφώθηκε με αυτή τη συνεργασία, πέρα από τα προφανή οφέλη, διεύρυνε τις «διαστάσεις του σχολείου» στα μάτια των μαθητών μας, έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη κτήσης δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον και δημιούργησε αίσθημα ευφορίας  που εκφράστηκε στο τέλος της ξενάγησης με ένα ηχηρό «Thank you Galileo!»