Το πείραμα του Ερατοσθένη στην αυλή του σχολείου μας

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου το σχολείο μας πραγματοποίησε το πείραμα του Ερατοσθένη σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΚΦΕ και το ΕΚΦΕ Ηρακλείου12 Μαθητές της Γ ΄  τάξης Γυμνασίου υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, Αγιομυργιαννάκη Αθανασία και Μαζαράκη Κωνσταντίνο κατάφεραν να  μετρήσουν από την αυλή του σχολείου μας την ακτίνα της γης χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως ένα μέτρο και έναν κατακόρυφο στύλο που στηρίζει το φιλέ του βόλεϊ. Οι μαθητές προηγουμένως είχαν  ενημερωθεί από τους καθηγητές για το θεωρητικό υπόβαθρο του πειράματος και είχαν συζητήσει τον τρόπο εργασίας που θα ακολουθούσαν. Οι μετρήσεις έγιναν  από τους μαθητές, οι οποίοι και συμπλήρωσαν κατάλληλο φύλλο εργασίας, ενώ ακολούθησε συζήτηση γύρω από τη μεθοδολογία και τον τρόπο σκέψης του λαμπρού επιστήμονα Ερατοσθένη.