Θεματική Εβδομάδα από 5 έως 9 Φεβρουαρίου 2018

Η εβδομάδα από 5 έως 9 Φεβρουαρίου, ορίστηκε ως Θεματική Εβδομάδα στο σχολείο μας, για την ενημέρωση των μαθητών και τη διερεύνηση των παρακάτω ζητημάτων:

 • Διατροφής,
 • Εθισμού-Εξαρτήσεων
 • Έμφυλων Ταυτοτήτων και
 • Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας

Στα πλαίσια της Θεματικής Εβδομάδας υλοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις:

 • στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, για τους μαθητές των  Α και Β τάξεων,
 • στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), για τους μαθητές της Γ τάξης

Επίσης θα μας επισκεφθούν επιστήμονες από τους παρακάτω φορείς:

 • 7η ΥΠΕ – Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
 • EEEEK Ηρακλείου
 • Εθελοντές ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ηρακλείου
 • Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • ΙΕΚ Kappa Studies
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ Αριάδνη)
 • Σύλλογος για την Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.ΣΥ.ΠΡΟΤ.Α.)
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
 • TUV Austria Hellas – Διεύθυνση πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης & προϊόντων