Δίκτυο Greco 2017-2018

Εγκρίθηκε η σύσταση του «Δίκτυο Greco», υπό την επιστημονική επίβλεψη του σχολικού συμβούλου Θεολόγων Κρήτης κ. Γεωργίου Στριλιγκά, για το σχολικό έτος 2017-2018 από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Το σχολείο μας είναι ένα από 4 πρώτα που συμμετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε ΕΔΩ

Για να δείτε τη δουλειά μας στο Δίκτυο Greco τα τελευταία χρόνια, μπορείτε να πλοηγειθείτε στο http://stabimatatougreco.weebly.com/