«Σεισμός! Μη σε πιάνει πανικός…»

Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου η ομάδα του περιβαλλοντικού προγράμματος “Τινάκτωρ της Γαίας” του σχολείου μας συμμετείχε στη διαδικτυακή δράση ενημέρωσης για τον σεισμικό κίνδυνο και τα μέτρα προστασίας, με τίτλο: «Σεισμός! Μη σε πιάνει πανικός…» του ΚΠΕ Αρχανών.

Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών υλοποίησε δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Αρχανών: «Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός ευθύς εγιόμισε άνθη».
Στη διαδικτυακή δράση συμμετείχε ο Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς, Γεωλόγος, Έφορος Γεωλογίας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την εισήγηση: «Εκπαίδευση των μαθητών για τη σεισμικότητα στην περιοχή της Κρήτης».

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το θέμα του σεισμικού κινδύνου στην περιοχή της Κρήτης, τα μέτρα πρόληψης και αντισεισμικής προστασίας. Παράλληλα, η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς σε όλη τη σχολική κοινότητα.