Αίθουσες

Οι αίθουσες των τμημάτων ένταξης είναι τέσσερις συνολικά και είναι εξοπλισμένες με την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Διαχωρίζονται ανάλογα με το μαθησιακό αντικείμενο. Υπάρχουν δύο αίθουσες για τα φιλολογικά μαθήματα και δύο αίθουσες για τα θετικά μαθήματα, όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία και άλλα παρεμφερή. 

Φωτογραφίες από τις αίθουσες