Σχολή Γονέων στο 12ο Γυμνάσιο

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία “Σχολής Γονέων” στο γυμνάσιο μας και θα συνεχίσει με τακτικές συναντήσεις μια φορά κάθε μήνα. Συγκεκριμένα οι συναντήσεις πραγματοποιούνται την 1η Δευτέρα κάθε μήνα και ώρες 16:30 – 18:30 με υπεύθυνη την Κοινωνική Λειτουργό της Ε.Δ.Υ. του σχολείου μας Μαριάννα Τραβαγιάκη.