Επαγγελματικός Προσανατολισμός στους μαθητές της Γ΄τάξης

Τον Ιανουάριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις της Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου κας Αικατερίνης Σπυριδάκη. Οι εξ αποστάσεως ωριαίες ενημερώσεις των μαθητών μας έγιναν ανά τμήμα και αφορούσαν τους “δρόμους μετά το Γυμνάσιο” και τις προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής εξέλιξης.

Αναλόγως του τρόπου λειτουργίας των σχολικών μονάδων το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και επόμενες συναντήσεις, όπου σε συνέχεια του υλικού που δόθηκε στους μαθητές δίδεται βαρύτητα στον διάλογο και στην επίλυση αποριών.