Φιλοξενία εταίρων του προγράμματος Erasmus+ “PREETI language”

Για να παρακολουθήσετε LIVE στο Youtube την εναρκτήρια εκδήλωση της κινητικότητας τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 στις 10:00 πμ.
επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://youtu.be/Tp0tk6s_Enc