Επιμόρφωση μαθηματικών στο Ελεύθερο Λογισμικό GeoGebra

Την Πέμπτη 27/10/2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας -πριν από την εκδήλωση για την Εθνική μας επέτειο του “ΟΧΙ” της 28ης Οκτωβρίου- επιμόρφωση των μαθηματικών για το Ελεύθερο Λογισμικό GeoGebra, από την καθηγήτρια μας κα Ελευθερία Βασιλειάδη.

Η παιδαγωγική χρήση εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών) στην εκπαιδευτική πράξη αποτελεί μία από τις προτεραιότητες μας. Σκοπός μας είναι η χρήση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών & μέσων για την προσέγγιση της γνώσης από τους μαθητές που θεωρούνται ψηφιακά ιθαγενείς και παιδιά της τεχνολογίας.