Επίσκεψη μαθητών ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών στο σχολείο μας

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 επισκέφθηκαν το σχολείο μας οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης του 13ου και 42ου Δημοτικού σχολείου, ώστε να έχουν μια πρώτη επαφή με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ενημερώθηκαν από τη Διεύθυνση και τους καθηγητές του σχολείου για τον τρόπο λειτουργίας του γυμνασίου και περιηγήθηκαν στους χώρους του σχολείου. Συγκεκριμένα στα εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών, στις αίθουσες Τεχνολογίας και Μουσικής και στο Γυμναστήριο.