Δωρεά Η/Υ από τα “Πλαστικά Κρήτης” στο σχολείο μας

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των καθηγητών  του σχολείου μας, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στην εταιρία Πλαστικά Κρήτης A.E. για τη δωρεά πέντε (5) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πλήρους συστήματος.

Η προσφορά αυτή συμβάλει στον καλύτερο εξοπλισμό του σχολείου μας με Τ.Π.Ε. και είναι καθοριστικής σημασίας για την κάλυψη αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.