Κινητικότητα Erasmus+ KA1 καθηγητών στο Ελσίνκι

Από τις 22 έως 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική κινητικότητα 5 καθηγητών από το σχολείο μας, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+  KA122 με τίτλο «Μαθαίνω να διδάσκω ….και για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Το θέμα της επιμόρφωσης  ήταν «European school for all children» και έγινε στον οργανισμό “Europass Τeacher Αcademy” και είχε ως βασικό θεματικό άξονα την συμπεριληπτική διδασκαλία και μεθόδους για την επίτευξη της. Οι καθηγητές που συμμετείχαν ήταν οι: Στραταντωνάκης Μαρίνος, Χρονιάρη Αικατερίνη, Λεμονιά Ευφροσύνη, Καθαράκη Γεωργία και Αγιομυργιαννάκη Αθανασία.

Οι καθηγητές συμμετείχαν σε ποικίλες δραστηριότητες με στόχο την αποδοχή διαφορετικότητας όλων των μαθητών και την ήπια ενσωμάτωση τους στο σχολείο. Η εβδομάδα της κινητικότητας προσέφερε στους καθηγητές πληθώρα γνώσεων και νέων εμπειριών και αλληλεπίδρασης με καθηγητές άλλων χωρών ( Πολωνίας, Αυστρίας, Ιταλίας) που συμμετείχαν στην ίδια επιμόρφωση. Ήλθαν σε επαφή με το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, τρόπο ζωής και την κουλτούρα της χώρας. Τέτοιου είδους προγράμματα συμβάλλουν στην  διαδραστική απόκτηση γνώσεων αλλά και στην γνωριμία εκπαιδευτικών συστημάτων και κουλτούρας άλλων χωρών.