Επιμόρφωση καθηγητών, 4 Οκτ. 2022

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, ώρες 12:00-14:15 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας από την ΣΕΕ (Σύμβουλο Εκπαιδευτικού Έργου) Φιλολόγων και Παιδαγωγική Υπεύθυνη του σχολείου μας κα Ιωάννα Ραμουτσάκη. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν:

  • Σχολικό κλίμα, σχολική ζωή, προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου.
  • Βασικές αρχές και έννοιες της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.