Ενδοσχολική επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με εισηγητή τον διευθυντή του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου Γεώργιο Παυλίδη ΠΕ86-Πληροφορικής και επιμορφωτή ομότιτλης πράξης του Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).