Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+


Καλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας τη Δευτέρα 26/9/2022, ώρα 7:00 το απόγευμα στο σχολείο, για ενημέρωση σχετικά με:

  • τα προγράμματα Erasmus+ στα οποία συμμετέχουμε και τις συνεργασίες με φορείς που αναπτύξαμε.
  • την οργάνωση της φιλοξενίας στις 10-14 Οκτωβρίου 2022, των εταίρων μας από Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Όπως ήδη γνωρίζετε η συμμετοχή των παιδιών σας στα προγράμματα Erasmus+ τους δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους και κουλτούρες συμπολιτών μας στην πολυπολιτισμική κοινωνία μας .