Κριτική παιδαγωγική & Μετασχηματίζουσα μάθηση στο σχολείο

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με θέμα “Κριτική παιδαγωγική και Μετασχηματίζουσα μάθηση στη διδακτική πράξη”. Η εκδήλωση ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του 12ου Γυμνασίου, της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) των Φιλολόγων και Παιδαγωγικά υπεύθυνης για το σχολείο μας κα Ιωάννα Ραμουτσάκη, της Σ.Ε.Ε Καλλιτεχνικών κα Σοφία Χάϊτα και του εκπαιδευτικού ΠΕ86-Πληροφορικής κο Κωνσταντίνο Τρικάλη.