Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής στο σχολείο μας

Ενημερώνουμε τους μαθητές που φοίτησαν το σχολικό έτος 2018-2019 στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου και παρακολούθησαν το πρόγραμμα μαθημάτων χειρισμού εφαρμογών (α) Επεξεργασίας κειμένου, (β) Υπολογιστικών φύλλων & (γ) Υπηρεσιών διαδικτύου, ότι έχουν δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στις εξετάσεις.

Ωστόσο οφείλουν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Κυριακή 19/6/2022 στην πλατφόρμα https://kpp-mis.cti.gr/kppmis/
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά τις 27/6/2022. Το σχολείο μας έχει πιστοποιήσει τα δύο εργαστήρια πληροφορικής ως εξεταστικά κέντρα. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου: https://drive.google.com/file/d/1Msm7YhmZ7bo1v9QH0YJP8CutEOhTtUKd/view?usp=sharing