Υποστηρίξτε τη συμμετοχή του σχολείου μας στο Bravo Schools

Υποστηρίξτε με τις ψήφους σας τις δράσεις του σχολείου μας που συμμετέχουν στον διαγωνισμό “Bravo Schools”.
Εικονική επιχείρηση “bourboulithres” και Τεχνολογία.
https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/12o-gymnasio-hrakleio.1141.html

Ταινίες μικρού μήκους από την Κινηματογραφική μας ομάδα “CINEpeace”.
https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/12-gymnasio-hrakleioy.1006.html

Η πρωτοβουλία «Bravo Schools» στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.