Ενημέρωση σχολικής μας κοινότητας για τις κινητικότητες Erasmus+ Οκτωβρίου-Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα 22/11/2021 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημέρωση της σχολικής μας κοινότητας για τις κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus+ : (1) “PREETI language” στη Ρουμανία από 26 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2021 και (2) “From Local to Global Environmental Awareness” στην Πολωνία από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2021

Επίσης ενημερώθηκαν για την επικείμενη κινητικότητα στην Τουρκία από 28 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2021 και συζητήσαμε για την φιλοξενία των εταίρων στο σχολείο μας το Φεβρουάριο 2022.