Ενημέρωση μαθητών Γ τάξης για Σ.Μ.Ν. & αντισύλληψη

Ολοκληρώθηκε σήμερα Τετάρτη 1/3/2023 η ενημέρωση των μαθητών της Γ τάξης για θέματα σχετικά με τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα & την αντισύλληψη. Ευχαριστούμε θερμά την κα Ρουμπία Ανδρουλάκη, Μαια MSc και Αναπληρώτρια Συντονίστρια Δικτύου Μαιών Κρήτης της 7ης ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια) Κρήτης.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τριών ημερών με δίωρη παρουσίαση-συζήτηση για το κάθε τμήμα ξεχωριστά.