Απολογισμός κινητικοτήτων Erasmus+ ΚΑ1 & ενδοσχολική Επιμόρφωση

Το σχολικό έτος 2022-2023 έγιναν δύο  κινητικότητες καθηγητών στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ KA1. Ο σκοπός των κινητικοτήτων ήταν η επιμόρφωση των καθηγητών, στην μεν πρώτη (Δουβλίνο της Ιρλανδίας) για τρόπους διδασκαλίας και ενημέρωσης για θέματα Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.), στην δεύτερη (Ελσίνκι Φιλανδίας) για την συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Και στις δύο επιμορφώσεις, ο τρόπος με των οποίο δουλεύτηκαν τα δύο θέματα ήταν μέσω πλήθους  δραστηριοτήτων, που περιλάμβαναν ομαδικά παιχνίδια, δημιουργία πόστερ, κατασκευή σχολικών μοντέλων  με lego, έναρξη και ανάπτυξη συζήτησης μέσα στην τάξη,  γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους μέσα στην τάξη και δημιουργία, μεταξύ τους, σχέσεων και ποικίλες άλλες δράσεις.

    Στις 29 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση με σκοπό τη διάχυση και τον πολλαπλασιασμό των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τις παραπάνω κινητικότητες καθηγητών. Παρουσίαστηκε συνοπτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στους επιμορφωτικούς οργανισμούς που επισκέφτηκαν οι καθηγητές. Την επιμορφωση  πραγματοποίησε η καθηγήτρια κ. Κατερίνα Χρονιάρη με την βοήθεια και των άλλων καθηγητών που ήταν στο πρόγραμμα. Στα πλαίσια της παρουσίασης οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε κάποιες από τις δραστηριότητες.

Την ίδια ημέρα βρισκόταν στο 12ο Γυμνάσιο και στο 6ο ΓΕΛ Ηρακλείου μας 12 εκπαιδευτικοί  από Γερμανία, Λιθουανία, Κροατία, Ρουμανία και Φιλανδία, στα πλαίσια επιμορφωτικής κινητικότητας Erasmus + ΚΑ1 σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ErasmusLearn . Είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Ήταν μια δημιουργική και εποικοδομητική συνεργασία.