Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού από την ΔΔΕ Ηρακλείου

Ενημερώνουμε τους μαθητές/μαθήτριες και τους γονείς/κηδεμόνες τους,  ότι  οι  υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  και φέτος συνεχίζονται να παρέχονται καθημερινά  στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, 2ος όροφος,  γραφείο 10 Επικοινωνία: τηλ. 2810341744 και sepdideira@sch.gr), από την Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κα Κωνσταντίνα Μπατάλα. Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα  & Τετάρτη : 13.00-19.00 και Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 8.00-15.00.

Επίσης, στο πλαίσιο της Πληροφόρησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προγραμματίζονται και το τρέχον σχολικό έτος, απογευματινές διαδικτυακές ενημερώσεις  για γονείς/κηδεμόνες μαθητών όλων των τάξεων.