Αποτελέσματα φοίτησης & ηλεκτρονική εγγραφή σε ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο σχολείο τα αποτελέσματα φοίτησης των μαθητών μας.
Συγκεκριμένα:

  • μαθητές που προάγονται/απολύονται
  • μαθητές που παραπέμπονται στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021, σε ποια μαθήματα και η εξεταστέα ύλη
  • μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω βαθμολογίας.
  • μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών.

Επίσης έγινε η αποστολή των βαθμολογιών Α και Β τετραμήνου, στα emails των γονέων/κηδεμόνων.

Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την Α΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών σε ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022. https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/

ΠΡΟΣΟΧΉ στην προθεσμία από την Παρασκευή 18-06-2021 έως και την Παρασκευή 02-07-2021 και ώρα 23:59