Θεματική εβδομάδα: Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατική συνύπαρξη

Την εβδομάδα από 4 έως και 8 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας δράσεις, εκδηλώσεις και προσαρμογή της διδασκαλίας στα πλαίσια του θεσμού της θεματικής εβδομάδας με τίτλο “Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατική συνύπαρξη”. Έμφαση θα δοθεί:

  • στη διατροφή και στην ποιότητα ζωής
  • στην κυκλοφοριακή αγωγή – οδική ασφάλεια
  • στην πρόληψη κατά των εξαρτήσεων και του εθισμού
  • στον σεβασμό του άλλου
  • στις έμφυλες ταυτότητες 

και το πώς αυτοί οι τομείς συσχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατική συνύπαρξη.

Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις από:

Επίσης θα πραγματοποιηθούν διδακτικές επισκέψεις: