Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας, ότι εάν επιθυμούν να παρακολουθήσει το παιδί τους μαθήματα Ενισχυτική Διδασκαλίας που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλο, πιθανόν σχολείο του Ηρακλείου πρέπει να συμπληρώσουν και να μας αποστείλουν με email ή με το παιδί τους την παρακάτω ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μέχρι ΤΡΙΤΗ 9/11/2021 νωρίς το πρωί:

(σε μορφή PDF) https://drive.google.com/file/d/1pSppiW1ai0Y60oxc0PXhKYyhxfvoeY3m/view?usp=sharing
ή

(σε μορφή WORD) https://docs.google.com/document/d/1W9ccrdU6BVmYjWdy_Lq2C8JsW659SlMf/edit?usp=sharing&ouid=106446780328823399180&rtpof=true&sd=true

Δηλώνετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μαθήματα:
1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
3. Μαθηματικά
4. Φυσική
5. Χημεία
6. Αγγλικά