Επιλογές σπουδών μετά το Γυμνάσιο

Μετά το γυμνάσιο, τί;

Ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν δύο ενημερώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης (WEBEX) για τις “Επιλογές των μαθητών μετά το γυμνάσιο”
από την Υπεύθυνη Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου κα Κων/να Μπατάλα.

Συγκεκριμένα: