Αποτελέσματα εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας  τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.) εξεταστικής περιόδου 2022, για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκαν στις 27,28,29 και 30 Ιουνίου 2022.

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς μέσω της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών εξετάσεων https://kpp-mis.cti.gr/kppmis/login σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.

Στο σχολείο μας έχουν πιστοποιηθεί τα δύο εργαστήρια Πληροφορικής ως Εξεταστικά Κέντρα του Κ.Π.Π.