Αρχείο ημέρας 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-2023

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας ότι προγραμματίζεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου η λειτουργία του θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα μαθήματα:

(1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
(2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
(3) Μαθηματικά,
(4) Φυσική,
(5) Χημεία
(6) Αγγλικά.

Τα μαθήματα γίνονται μετά το πέρας του πρωινού ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και σε δομή-σχολείο που ορίζεται από την ΔΔΕ. Όποιος γονέας/κηδεμόνας ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το παιδί του μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας οφείλει να εκτυπώσει και μας καταθέσει στο σχολείο την παρακάτω αίτηση. (https://drive.google.com/file/d/1xr4hxGOMsIIrqSrA8tPsrzZczUroQFXA/view?usp=sharing)
ΠΡΟΣΟΧΗ στην καταληκτική ημερομηνία. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως τη Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 9:30πμ.